wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde waar u als werkgever de verantwoordelijkheid voor draagt.

Gevolg hiervan is, dat u bij fouten in de administratie van de bedrijfstakepensioenfondsen een claim kunt krijgen van uw werknemers voor het tekort aan pensioen, wat bij de fondsen blijkt te zijn opgebouwd.

Kwetsbare groepen werknemers waar fouten regelmatig door ons worden geconstateerd zijn;

1) Werknemers met variabele beloning (toeslagen bereikbaarheidsdiensten, provisie e.d.).

2) Gedeeltelijk afgekeurde medewerkers. (WAO en/of WIA/IVA)

3) Parttime arbeidskrachten.

4) personeel die in het verleden elders pensioen hebben opgebouwd en waardeoverdracht hebben laten doorvoeren.

5) Een belangrijke groep deelnemers die ook vaak worden geconfronteerd met een tekort aan pensioenrechten zijn de gescheiden werknemers.

Op al deze onderdelen dient u als werkgever een heldere communicatie te geven aan uw personeel, waarbij alle gevolgen helder in beeld worden gebracht.

Om problemen in de toekomst te voorkomen, kan ik uw personeelsdossier op efficiënte wijze vormgeven.

Een controle vooraf kan u veel ellende in de toekomst besparen.

Wij helpen u graag op een deskundige en betrokken manier.