wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Missie & Visie

De pensioenen van de werknemers zijn voor 85 % ondergebracht in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, waarbij de deelnemers weinig invloed uit kunnen oefenen.

Met onze ruime ervaring en gedetailleerde kennis van zowel de Pensioenwet als de pensioenreglementen van de diverse bedrijfstakpensioenfondsen, geven wij een helder en betrokken advies ten aanzien van de regels rond de verplichting voor werkgever om aan een bedrijfstakpensioenfonds en/of CAO te moeten deelnemen.

Wij stellen onze gespecialiseerde kennis graag beschikbaar aan zowel de onafhankelijke pensioenadviseurs, werkgevers en werknemers en betrokken accountants.

Wij zijn integer, betrokken, helder en gaan uit van het feit dat iedere deelnemer het pensioen dient te krijgen, waar men recht op heeft.

Onze visie is dat pensioen voor veel mensen als moeilijk wordt ervaren, waardoor men daar geen inspanning voor wil doen om wel een goed beeld te kunnen vormen. Door de politieke druk vanwege de aanpassingen in de AOW wetgeving, wordt de druk op de werkgever om personeel langer in dienst te houden substantieel verhoogd.

Een goed beeld over de ontwikkeling op het terrein van pensioen en andere inkomensvoorzieningen worden daardoor steeds relevanter.

De collectieve opbouw van pensioen is daardoor van steeds groter belang, maar vraagt een te grote solidariteit van met name de jongere werknemers. Hiervoor zal in de nabije toekomst een evenwichtigere oplossing moeten worden ontwikkeld.

De reeds opgebouwde rechten moeten daarbij wel worden gewaarborgd!

Het begeleiden van deze wijzigingen die inmiddels voor werknemers met een inkomen van meer dan €. 70.000 momenteel actueel is, vraagt een degelijke begeleiding.

Deze ondersteuning bieden wij u graag op een integere en onafhankelijke manier aan.