wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De analyse van de verplichtstellingsbeschikking van een bedrijfstakpensioenfonds blijkt een lastig onderdeel voor bedrijven, pensioenadviseurs en accountants.

Uit een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebleken, dat 30 % van de bedrijven "ten onrechte of bij het verkeerde pensioen- en CAO fonds(en) zijn ingedeeld.

Deze situatie wordt mede veroorzaakt door de gebrekkige communicatie vanuit de pensioenuitvoerders en pensioenfondsen. De interpretatie van de regels is vanwege een kennisachterstand bij de adviseurs en de bedrijven moeilijk te analyseren.

Omdat de huidige economische ontwikkeling bedrijven dwingt tot reorganisatie van het productieproces, kan het zijn dat de verplichting tot deelname aan een de bedrijfstak gebonden fondsen inmiddels niet meer van toepassing zijn. De zogenaamde "werkingssfeer" van het fonds moet dus periodiek worden getoetst.

Indien er door een verandering in de bedrijfsactiviteiten geen verplichting tot deelname meer aan de orde is, kan veelal een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd voor zowel werkgever als werknemers.

Ook de Wft richtlijnen voor de onafhankelijk pensioenadviseur melden een verplichte BPF-toets, waaraan bij ieder pensioenadviestraject aan moet worden voldaan.

Dit onderdeel wordt vaak in algemene zin uitgevoerd door de adviseur, maar een daadwerkelijk advies omtrent de interpretatie van de verplichtstellingsgrondslagen blijft vaak achterwege.

Het gevolg hiervan kan zijn, dat de werkgever verplicht wordt gesteld, om met terugwerkende kracht deel te nemen aan het pensioen- en de cao-fonds(en).

Wij helpen zowel de werkgevers als de pensioenadviseurs graag met een scherpe analyse op het terrein van de verplichtstellingsbeschikkingen (werkingssfeer)

Hiermee voorkomt de werkgever een mogelijke terugwerkende kracht verplichting en heeft de betrokken adviseur een Wft proef werkingssfeerkader in zijn dossier.